Montering Bruksanvisning

Så här används Tidymaker!

Lyft det som skall hängas, lägg om kulkedjan på lämpligt sätt och haka kulkedjan i kroken.

Vid nertagning lyft lätt i det upphängda föremålet så är det loss. Enklare kan det inte bli! 

Allt hänger stadigt och får väga upp till 20 kg.

Smart upphängning med Tidymaker

Tidymaker kan inte bara det andra kan

utan även det andra inte kan.

Gå till spontana uttryck

20080813 nya totalupph 11 6cm 600dpi